overskrift
ProgramByggerne utvikler teknisk programvare.

Vår kompetanse ligger primært i området energibruk og inneklima i bygninger.

Firmaet ble stiftet i 1993 og har i hovedsak drevet med to typer prosjekter:

  • Egenutvikling av simuleringsprogrammer for energibruk/inneklima i bygninger.
    I dag bruker vi mye av våre ressurser på utvikling og salg av SIMIEN.
    Tidligere har vi bl.a. utviklet programmene Energi i Bygninger og Inneklima i Bygninger (SCIAQ).

  • Utvikling av spesialtilpassede verktøy/programmer for firmaer og institusjoner.
    Vi har utviklet tradisjonelle Windowsapplikasjoner (C++) og WEB-applikasjoner (Javascript/Ajax).
    Oppdragsgivere har bl.a. vært GLAVA, Rockwool og Husbanken.

Mer informasjon: