overskrift
ProgramByggerne utvikler teknisk programvare.

Vår kompetanse ligger primært i området energibruk og inneklima i bygninger.

Firmaet ble stiftet i 1993 og har i hovedsak drevet med to typer prosjekter:

 • Egenutvikling av simuleringsprogrammer for energibruk/inneklima i bygninger.
  De siste 12 årene har vi brukt mye av våre ressurser på utvikling og salg av SIMIEN.
  Tidligere har vi bl.a. utviklet programmene Energi i Bygninger og Inneklima i Bygninger (SCIAQ).

 • Utvikling av spesialtilpassede verktøy/programmer for firmaer og institusjoner.
  Vi har utviklet tradisjonelle Windowsapplikasjoner (C++) og WEB-applikasjoner (Javascript/Ajax).
  Oppdragsgivere har bl.a. vært GLAVA, Rockwool og Husbanken.

 • ProgramByggerne og Energiportalen stiftet i desember 2019 Simenergi AS.
  Fra 1.1. 2020 tar Simenergi over drift og utvikling av SIMIEN.
  Målet er å utvikle programvare for simulering av energibruk i bygninger.
  I første omgang er vi i gang med utvikling av en skybasert versjon av SIMIEN.

Mer informasjon: